ஸ்ரீ வடபத்திர காளியம்மாள் தேவஸ்தான புதிய ஆலய நிர்மானப் பணிகள்

Post date: 28-May-2011 07:20:27

ஸ்ரீ வடபத்திர காளியம்மாள் தேவஸ்தான புதிய ஆலய அடிக்கல் நாட்டும் வைபவம் இடம்பெற்றபோது எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள்