1330 திருக்குறளும் தமிழில் download செய்திட

Post date: 04-May-2011 20:05:32

திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே சமயமும் சாதியும் வேரூன்றி இருந்தாலும், சாதி சமயத்திற்கு அப்பாற்பட்டவராக திருவள்ளுவர் வாழ்ந்திருக்கின்றார் என்பதற்கு அவரின் குறள்பாக்களே சான்று பகிர்கின்றன. எங்கும் நீக்கமற நிறைந்த முதலும் முடிவுமற்ற – சர்வ வியாபியான பரம்பொருளையே அவர் ஏச இறைவனாக வணங்கியிருக்கிறார்.

1330 திருக்குறளும் தமிழில் download செய்திட

http://www.4shared.com/file/213431591/c3d28402/Thirukkural.html